ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

   
Главная страница №36 (94) 5 сентября 2011 г.

Наша Дружковка
Вы еще не купили
новый "Справочник - путеводитель" по Дружковке?


Дружковка-Путеводитель

Это:
-
самые точные карты поселков и микрорайонов;
-
650 географических объектов;
-
круглосуточные аптеки, универсальные телефоны-автоматы, опорные пункты милиции, стоянки такси, важнейшие госучреждения, заводы;
-
около 100 предприятий малого и среднего бизнеса, их адреса и телефоны;
-
новейгие сведенья по истории Дружковки и количеству населения.

А кроме этого -
прекрасный дизайн, офсетная печать, цветной вкладыш и цветная ламинированая обложка.

Такого Дружковка еще не видела!

Цена одного путеводителя -
8 гривен.

Спрашивайте у распространителей и в специализированных магазинах "Канцтовары".
В редакции газеты "НАША ДРУЖКОВКА"(ул. Ленина, 26) вы можете приобрести новый путеводитель за наличный и безналичный расчет.
Тел. (06267) 4-24-32.

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ПОЛОЖЕННЯ
про знаки відмінності Дружківської міської Ради

1. Звання «Почесний громадянин міста Дружківка», Почесний знак, Почесна грамота міської ради, Почесна грамота виконавчого комітету міської ради, Подяка Дружківської міської ради, Подяка виконавчого комітету міської ради є знаками відмінності Дружківської міської ради, якими нагороджуються окремі особи та колективи підприємств за високий професіоналізм, великий особистий внесок в економічне, соціальне і громадське життя міста.
2. Звання «Почесний громадянин міста Дружківка» присвоюється громадянам України, іноземним громадянам і особам без громадянства за видатний внесок у соціально-економічний розвиток міста Дружківка, підвищення його ролі й авторитету в області, в Україні та за кордоном, зміцнення демократії та захисту прав людини, збагачення культурної і духовної спадщини рідного міста, за особисту мужність і героїзм, виявлені при виконанні службового та громадського обов’язку на благо міста.
Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Дружківка» проводиться рішенням міської ради. Відомості на кандидата на звання «Почесний громадянин міста Дружківка» надаються до постійної депутатської комісії міської ради керівництвом та профспілковим комітетом (трудовим колективом) підприємств, організацій, установ та об’єднань громадян.
Нагородженому званням «Почесний громадянин міста Дружківка» надається посвідчення та стрічка з надписом «Почесний громадянин міста Дружківка».
3. Почесним знаком Дружківської міської ради «За особливі досягнення» нагороджуються представники органів місцевого самоврядування, виконавчої та судової влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, представники об’єднань громадян, творчих і інших союзів за значні досягнення в сфері розвитку виробництва, охорони здоров’я, науки, культури, мистецтва, спорту, забезпечення законності і правопорядку та інших сферах, а також за особливі досягнення у створенні матеріальних та духовних цінностей, за мужність та ініціативу, виявлені при ліквідації аварії та порятунку людей. Знаком можуть нагороджуватися працівники органів державної влади, громадяни інших міст та іноземні громадяни за активне співробітництво та сприяння у розвитку міста Дружківка.
Нагрудний знак «За особливі досягнення» має два ступені, з яких вищим є перший. Нагородження провадиться послідовно: знаком 2 ступеня, знаком 1 ступеня. Наступна ступінь присвоюється через 5 років.
Нагородженим знаком «За особливі досягнення» вручається нагрудний знак установленого зразка, видається посвідчення на право його носіння, у трудову книжку вноситься відповідний запис із вказівкою дати та номеру рішення міської ради про нагородження.
Знак «За особливі досягнення» при втраті повторно не видається.
4. Почесною грамотою Дружківської міської ради чи Почесною грамотою виконавчого комітету Дружківської міської ради нагороджуються представники та трудові колективи органів місцевого самоврядування, виконавчої та судової служби, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, представники об’єднань громадян, творчих і інших спілок за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, довгострокову і бездоганну роботу, які досягли високого професіоналізму та визначних успіхів у виробничій, науковій, державній та інших сферах діяльності, за активну політичну, суспільну та благодійну діяльність і у зв’язку з професійними святами та пам’ятними датами
5. Подякою Дружківської міської ради чи Подякою виконавчого комітету Дружківської міської ради нагороджуються працівники місцевих органів виконавчої влади, колективи або особи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, господарських структур, об’єднань громадян, творчих і інших спілок, що зробили вагомий колективний чи особистий внесок у зміцнення економічного потенціалу міста, розвиток соціальної та гуманітарної сфер, досягли високого професіоналізму та визначних успіхів у виробничій, творчій та інших сферах діяльності і у зв’язку з професійними святами та пам’ятними датами.
6. Нагородження Почесною грамотою Дружківської міської ради, Почесною грамотою виконавчого комітету Дружківської міської ради, Подякою Дружківської міської ради чи Подякою виконавчого комітету Дружківської міської ради може проводиться за особистою ініціативою міського голови, міської ради та його виконкому.
7. Висування кандидатур для нагородження знаками відмінності Дружківської міської ради здійснюється гласно, у колективі, де працює особа, що представляється до нагородження.
8. Клопотання про нагородження знаками відмінності Дружківської міської ради вносяться до міської ради чи його виконавчого комітету після ухвалення рішення відповідно керівником підприємства чи на зборах колективу.
9. Документи по нагородженню знаками відмінності Дружківської міської ради подаються до міської ради чи його виконавчого комітету не пізніше, ніж за 15 днів до дати нагородження, і повинні включати:
— письмове клопотання про нагородження знаками відмінності Дружківської міської ради (підписується керівником підприємства);
— характеристику на кандидата, що представляється до нагородження, котра містить його досягнення та внесок у соціально-економічний розвиток міста (підписується керівником і завіряється печаткою підприємства, організації, установи);
— копію паспорту (1, 2, 12-13 стор.);
— копію особового листка з обліку кадрів, із вказівкою раніше привласнених нагород (засвідчується підписом керівника кадрової служби за основним місцем роботи);
— виробничо-економічні показники підприємства, організації, установи.
10. Документи по нагородженню знаками відмінності Дружківської міської ради (крім документів на нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Дружківської міської ради та Подякою виконавчого комітету Дружківської міської ради) попередньо розглядаються на засіданні постійної депутатської комісії. Організація підготовки матеріалів для розгляду здійснюється відділом організаційного забезпечення роботи міської ради. Депутатська комісія розглядає документи, приймає рішення про нагородження знаками відмінності і надає пропозицію голові міської ради для включення питання до порядку денного сесії.
11. Рішення про нагородження знаками відмінності Дружківської міської ради приймається на сесії міської ради або відповідно на засіданні її виконавчого комітету й оформляється відповідним рішенням.
12. Вручення знаків відмінності Дружківської міської ради здійснюється головою міської ради, його заступниками, головами постійних комісій міської ради, депутатами міської ради, членами виконавчого комітету в урочистій обстановці.

Секретар міської ради
Л.Й.Захватов

УТСЗН информирует

Изменения в субсидиях

Городское управление труда и социальной защиты населения напоминает, что приём документов по назначению субсидии на отопительный период 2011-2012 гг. начался с 20 августа 2011 года. Этот срок касается тех семей, которые состоят только из нетрудоспособных граждан (пенсионеров), доходом которых является только одна пенсия, земельный пай; а остальных граждан — с 1 октября 2011года.

С целью упрощения порядка предоставления населению субсидий для затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг определены следующие изменения:
1. Консультации и выдача талонов на приём к специалисту с указанием даты и времени приёма производятся информатором (каб. №1,1 этаж), а также по телефону 4 - 26- 56:
Понедельник, вторник, среда, четверг — с 8 до 17, пятница — с 8-00 до 16-00 Перерыв — с 12-12 до 13-00
Выдача талонов производится только тем гражданам, которые прошли сверку по оплате услуг после окончания предыдущей субсидии в жилищно-коммунальных организациях.
2. Оформление справок от жилищно-коммунальных предприятий производится по запросу УТСЗН, т.е. жителям города обращаться в вышеназванные предприятия не стоит, за исключением тех случаев, когда возникнут определённого рода разногласия.
Поскольку жилищно-коммунальные организации не имеют возможности предоставить достоверные справки для выдачи субсидии согласно запросу УТСЗН (т.к. для этого необходимо произвести сверку оплаты и расхода с каждым абонентом), граждане, которые не прошли сверку по оплате услуг после окончания предыдущей субсидии в жилищно-коммунальных организациях, предоставляют справки самостоятельно.
3. Граждане, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые образовались на 01.12.2010 г., перед обращением в службу субсидии обязательно должны заключить договоры о реструктуризации долгов, без этих договоров субсидия не назначается (согласно постановлению КМУ от 23 мая 2011 г. №765 «О дополнении Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива).
В случае, если из-за неуплаты гражданином соответствующей части жилищно-коммунальных услуг, предоставление жилищной субсидии прекращается (при предоставлении жилищно-эксплуатационных организаций, объединений (обществ) совладельцев многоквартирного дома и организаций, которые предоставляют коммунальные услуги), получатель получает право на ее назначение на следующий период после предоставления документов, которые подтверждают погашение задолженности, которая возникла после 1 декабря 2010 года за период получения субсидии.
4. В УТСЗН в каб. №5 будет работать служба «Єдине вікно», состоящая из представителей жилищно-коммунальных организаций: УГГ, ГВК, ПТС. Получатели субсидии могут обратиться в данную службу с целью выяснения вопросов по оплате этих услуг, возникших при оформлении субсидии.
5. Граждане, не являющиеся владельцами жилья, при оформлении документов на назначение субсидии обязаны иметь доверенность, которая заверяется в ЖЭКах или председателями территориальных комитетов (для частного сектора). Для назначения субсидии необходимо предоставить:
1. Заявление (утвержденного образца, заполняется самостоятельно).
2. Декларация о доходах всех членов семьи, зарегистрированных по данному адресу (утвержденного образца, заполняется самостоятельно).
Бланки заявлений и деклараций заявитель получает у информатора при получении талона па приём к специалисту.
Для заполнения заявления и декларации необходимы следующие документы:
паспорта, пенсионные удостоверения, идентификационные коды, трудовые книжки, льготные удостоверения, всех зарегистрированных по данному адресу; документы на право собственности, домовая книга, которые необходимо предоставить специалисту на приёме документов.
3. Справки о доходах всех членов семьи (кроме пенсионеров, находящихся на учёте в Дружковском городском управлении Пенсионного фонда).
4. Граждан, которые имеют доход не из Дружковского пенсионного фонда, выдача талонов будет производиться с 1.10.07г.
5. Справка о составе семьи, зарегистрированных по данному адресу (для жителей частного сектора).
6. Справки о размере платежей и наличии задолженности от жилищно-коммунальных служб города (для обращающихся впервые).
7. Абонементные книжки по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
Обращаем внимание, что граждане несут ответственность за предоставленные сведения о доходах, имуществе и других сведениях, которые могут повлиять на установление права на назначение субсидии или определение её размера.
Согласно анализу первой недели приема документов на оформление субсидии граждане приходят на прием к специалисту с незаполненными заявлениями и декларациями, раньше/позже назначенного времени, указанного в талоне, в составе семьи заявителя есть работающие, не прошедшие сверку в жилищно-коммунальных организациях.
Просим получателей субсидии учесть все изменения и дополнения по обращению за назначением субсидии, не создавать рано утром очередности и строго соблюдать время визита па приём к специалисту, указанное в талоне.
К специалисту на приём заходить с заполненными заявлениями и декларациями!
Соблюдение правил, приведённых выше, приведёт к улучшению приёма граждан за назначением субсидии!

Зам. начальника УТСЗН Сергей ШЕВЦОВ


Читать дальше
 

№49 (211) 9 декабря 2013 г
№48 (210) 2 декабря 2013 г
№47 (209) 25 ноября 2013 г
№46 (208) 18 ноября 2013 г
№45 (207) 11 ноября 2013 г
№44 (206) 4 ноября 2013 г
№43 (205) 28 октября 2013 г
№42 (204) 21 октября 2013 г
№41 (203) 14 октября 2013 г
№40 (202) 7 октября 2013 г
№39 (201) 30 сентября 2013 г
№38 (200) 23 сентября 2013 г
№37 (199) 16 сентября 2013 г
№36 (198) 9 сентября 2013 г
№35 (197) 2 сентября 2013 г
№34 (196) 26 августа 2013 г
№33 (195) 19 августа 2013 г
№32 (194) 12 августа 2013 г
№31 (193) 5 августа 2013 г
№30 (192) 29 июля 2013 г
№29 (191) 22 июля 2013 г
№27 (189) 8 июля 2013 г
№26 (188) 24 июня 2013 г
№25 (187) 17 июня 2013 г
№24 (186) 10 июня 2013 г
№23 (185) 3 июня 2013 г
№22 (184) 27 мая 2013 г
№21 (183) 20 мая 2013 г
№20 (182) 13 мая 2013 г
№19 (181) 6 мая 2013 г
№18 (180) 29 апреля 2013 г
№17 (179) 22 апреля 2013 г
№16 (178) 15 апреля 2013 г
№15 (177) 8 апреля 2013 г
№14 (176) 1 апреля 2013 г
№13 (175) 25 марта 2013 г
№12 (174) 18 марта 2013 г
№11 (173) 11 марта 2013 г
№10 (172) 4 марта 2013 г
№9 (171) 25 февраля 2013 г
№8 (170) 18 февраля 2013 г
№7 (169) 11 февраля 2013 г
№6 (168) 4 февраля 2013 г
№5 (167) 28 января 2013 г
№4 (166) 21 января 2013 г
№3 (165) 14 января 2013 г
№2 (164) 6 января 2013 г
№1 (163) 1 января 2013 г
№52 (162) 24 декабря 2012 г
№51 (161) 17 декабря 2012 г
№50 (160) 10 декабря 2012 г
№49 (159) 3 декабря 2012 г
№48 (158) 26 ноября 2012 г
№47 (157) 19 ноября 2012 г
№46 (156) 12 ноября 2012 г
№45 (155) 5 ноября 2012 г
№44 (154) 29 октября 2012 г
№43 (153) 22 октября 2012 г
№42 (152) 15 октября 2012 г
№41 (151) 8 октября 2012 г
№40 (150) 1 октября 2012 г
№39 (149) 24 сентября 2012 г
№38 (148) 17 сентября 2012 г
№37 (147) 10 сентября 2012 г
№36 (146) 3 сентября 2012 г
№35 (145) 27 августа 2012 г
№34 (144) 20 августа 2012 г
№33 (143) 13 августа 2012 г
№32 (142) 6 августа 2012 г
№31 (141) 30 июля 2012 г
№30 (140) 23 июля 2012 г
№29 (139) 15 июля 2012 г
№28 (138) 9 июля 2012 г
№27 (137) 2 июля 2012 г
№26 (136) 25 июня 2012 г
№25 (135) 18 июня 2012 г
№24 (134) 11 июня 2012 г
№23 (133) 04 июня 2012 г
№22 (132) 28 мая 2012 г
№21 (131) 21 мая 2012 г
№20 (130) 14 мая 2012 г
№19 (129) 6 мая 2012 г
№18 (128) 30 апреля 2012 г
№17 (127) 23 апреля 2012 г
№16 (126) 16 апреля 2012 г
№15 (125) 9 апреля 2012 г
№14 (124) 2 апреля 2012 г
№13 (123) 26 марта 2012 г
№12 (122) 19 марта 2012 г
№11 (121) 12 марта 2012 г
№10 (120) 5 марта 2012 г
№9 (119) 27 февраля 2012 г
№8 (118) 20 февраля 2012 г
№7 (117) 13 февраля 2012 г
№6 (116) 6 февраля 2012 г
№5 (115) 30 января 2012 г
№4 (114) 23 января 2012 г
№3 (113) 16 января 2012 г
№2 (112) 9 января 2012 г
№1 (111) 2 января 2012 г
№52 (110) 26 декабря 2011 г
№51 (109) 19 декабря 2011 г
№50 (108) 12 декабря 2011 г
№49 (107) 05 декабря 2011 г
№48 (106) 28 ноября 2011 г
№47 (105) 21 ноября 2011 г
№46 (104) 14 ноября 2011 г
№45 (103) 7 ноября 2011 г
№44 (102) 31 октября 2011 г
№43 (101) 24 октября 2011 г
№42 (100) 17 октября 2011 г
№40 (98) 3 октября 2011 г
№39 (97) 26 сентября 2011 г
№38 (96) 19 сентября 2011 г
№37 (95) 12 сентября 2011 г
№36 (94) 5 сентября 2011 г
№35 (93) 29 августа 2011 г
№34 (92) 22 августа 2011 г
№33 (91) 15 августа 2011 г
№32 (90) 08 августа 2011 г


Адрес редакции газеты "Наша Дружковка": 84205, г. Дружковка, ул. Ленина, 26, 2-й этаж, комн. 7, тел. 4-24-32, E-mail: k0nstantin-evdokimov(#)rambler.ru Подписной индекс 95327
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции газеты.

При использовании материалов сайта в интернете, активная гиперссылка http://stavgkh.ru/ обязательна.
При перепечатке информации сайта, ссылка на http://stavgkh.ru/ обязательна.