Газета Наша Дружковка
 
ДРУЖКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Главная страница   Последние новости

№18 (180) 29 апреля 2013 г.


СОЦИУМ
Наша Дружковка


Вы еще не купили
новый "Справочник - путеводитель" по Дружковке?
Дружковка-Путеводитель

Это:
- самые точные карты поселков и микрорайонов;
- 650 географических объектов;
- круглосуточные аптеки, универсальные телефоны-автоматы, опорные пункты милиции, стоянки такси, важнейшие госучреждения, заводы;
- около 100 предприятий малого и среднего бизнеса, их адреса и телефоны;
- новейгие сведенья по истории Дружковки и количеству населения.

А кроме этого - прекрасный дизайн, офсетная печать, цветной вкладыш и цветная ламинированая обложка.

Такого Дружковка еще не видела!

Цена одного путеводителя -
10 гривен.

Спрашивайте у распространителей и в специализированных магазинах "Канцтовары".

В редакции газеты "НАША ДРУЖКОВКА"(ул. Ленина, 26) вы можете приобрести новый путеводитель за наличный и безналичный расчет.

Тел. (06267) 4-24-32.

Подорож як свято

Олена Колдишева, методист методичного кабінету відділу освіти, керівник міського методичного об’єднання вчителів української мови й літератури

Учитель у сучасній школі має давати своїм учням глибокі знання, щоб, прийшовши в доросле життя, вони змогли застосувати отримане в школі в своїй практичній діяльності. А ще учитель повинен виховувати майбутнього громадянина України. Щоуроку, щодня. Постійно. Найчастіше – прикладами з історії держави, з літературних творів. А ще (і це дуже важливо) – діяти настановами, власним прикладом. Щоб цього досягти, педагог повинен постійно вчитися, пізнавати нове, удосконалюватися. Багато читати, подорожувати, щоб було про що говорити зі своїми вихованцями.

Учасники зустрічі сфотогрофувались біля пам’ятника Олекси Тихому у дворі ЗШ №14Нещодавно учителі української мови й літератури шкіл міста провели засідання свого методичного об’єднання в нетрадиційній формі. Була подорож, була радість від того, що ми відкрили для себе своє рідне місто з незнаного боку. Ми пірнули в історію Дружківки, далеку й близьку за часом.
Здійснити таку подорож ми змогли за підтримки людини – патріота свого краю Євгена Шаповалова, голови товариства імені Олекси Тихого, а також колишнього завідувача відділу освіти, учителя історії Володимира Качура. Учителі, що викладають українську мову й літературу, ознайомилися з новим прочитанням історії Дружківки, побували на місці, звідки наше місто почало заселятися. Потім нам пощастило побачити араукарії, скам’янілі дерева, які на планеті є ще тільки в Америці. Неперевершеною була розповідь Володимира Васильовича про минуле Дружківки!
Найбільше ж вражень ми отримали від того, що торкнулися недавньої історії держави – побували на хуторі Їжівка, де народився й проживав наш земляк, відомий правозахисник Олекса Тихий. Ми дійсно були вражені! У школі № 14, де Олекса навчався, а потім працював учителем історії (отже, був нашим колегою), педагоги ознайомилися з результатами дослідження учнів ЗШ № 14 щодо життя й діяльності Олексія Івановича Тихого.
Найкориснішим, найцікавішим, найпочеснішим було те, що під час виїзної роботи нашого клубу «Свічадо» відбулася презентація «Словника мовних покручів» Олекси Тихого. Матеріали до нього наш земляк збирав протягом багатьох років. Сам автор назвав його «Словник невідповідних нормам української літературної мови слів (чужі слова, спотворені слова, кальки і т.п.)».
Блукав Словник Тихого «пустелею» довгих 40 років. Але не застарів, не втратив своєї актуальності. Він адресований нам із вами, всім, хто хоче говорити правильно й красиво, хто не хоче, щоб мова його пращурів, мова його держави була забута, занедбана. Олекса Тихий дійшов у Словнику до букви С. Наша ж задача – продовжити справу земляка, закінчити збирання мовних покручів, зробити все, щоб у майбутньому наші учні були «українським народом», а не безбатченками, не манкуртами.
Кожному педагогу було подаровано «Словник» Олекси Тихого для майбутньої роботи з учнями, для самовдосконалення.
Від імені всіх учителів української мови й літератури міста висловлюю подяку Євгену Олексійовичу Шаповалові, Володимиру Васильовичу Качуру за нові знання, за інформованість, за презентацію книги, за чудові враження.


Рождаемость возросла на «демографической волне»

Рост рождаемости, который и в Донецкой области, и в целом по Украине наблюдается с 2002 года, изначально был обусловлен изменениями возрастной структуры населения, в частности, увеличением численности молодежи. Эта «демографическая волна» возникла за счет высокой рождаемости в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов.

В 2012 году в области родилось 44,4 тыс. детей, что больше предыдущего года на 9,5%. Три четверти малышей появились на свет у матерей в возрасте до 30 лет. Увеличение числа рождений отмечено во всех возрастных группах матерей и стало самым высоким показателем за последние годы. Если за 2002-2011 годы ежегодный прирост появившихся на свет детей составлял в среднем 1,8 тысячи, то в 2012 году - 3,8 тысячи.
Большинство родившихся - это первые дети, их доля в 2012 году составила 58%. В то же время стало больше рождаться вторых и третьих детей. Здесь положительную роль сыграли относительная экономическая стабильность последних лет, некоторое повышение жизненного уровня и активизация социальной политики. По сравнению с 2009 годом число первых рождений увеличилось в прошлом году на 11%, а вторых - на 45%, третьих - в 1,6 раза. Удельный вес родившихся вторых детей в 2012 году составил 33% против 28% в 2009 году, третьих - 6% против 5% три года назад. Это следствие компенсаций рождений, отложенных в кризисные девяностые годы, и в условиях нынешнего экономического кризиса упомянутая тенденция вряд ли получит дальнейшее развитие.
Средний возраст матери при рождении ребенка составляет 26 лет, а при рождении первого ребенка - 23,7 года. Это ниже по сравнению с европейскими и другими цивилизованными странами. Молодой средний возраст матери при рождении ребенка свидетельствует о значительных возможностях повышения рождаемости. По существующие социально-экономические проблемы не позволяют реализовать этот потенциал. Это подтвердили и результаты, проведенного в 2011 году Медико-демографического обследования населения Украины. Среди замужних женщин в возрасте от 15 до 50 лет только 10% выразили желание иметь ребенка в ближайшие два года, 9% - не раньше, чем через два года, а 57% сообщили о нежелании рожать. Причем удельный вес женщин, принявших решение больше не рожать, достигает 80% среди имеющих двоих детей и является достаточно высоким среди имеющих только одного ребенка -45%. Небезынтересно, что удельный вес мужчин, не желающих больше обзаводиться детьми, несколько ниже и составил 75% среди отцов двоих детей и 35% - среди имеющих одного ребенка.
Четвертая часть детей рождается у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке. Внебрачная рождаемость наиболее высока среди женщин до 20 лет (46% всех рождений в этом возрасте), что является следствием очень ранних и нежелательных беременностей. Среди женщин от 20 до 30 лет доля внебрачных рождений вдвое меньше.
В настоящее время, исходя из сложившихся показателей рождаемости, среднее число детей, которых может родить одна женщина за весь детородный период, составляет 1,2. Ясно, что этого недостаточно для обеспечения даже простого замещения поколений, не говоря уже о расширенном воспроизводстве населения.

По материалам областного управления статистики


«Одиссею» — 20 лет

Светлана ШЕВЧЕНКО

Когда жилищно-коммунальный колледж назывался еще техникумом и в его стенах работал замечательный педагог, неутомимый энтузиаст и большой любитель Природы Борис Макарович Лозовский, которого, к сожалению, уже нет среди живых, именно тогда и родился туристический клуб «Одиссей». Поддержал эту идею и Константин Белошенко, бывший выпускник техникума, впоследствии связавший свою преподавательскую деятельность с родным учебным заведением.
20 лет… Что можно успеть за этот промежуток времени? На этот вопрос и отвечали участники торжественного мероприятия, посвященного 20-летнему юбилею туристического клуба «Одиссей», которое состоялось 24 апреле в кинодосуговом центре «Космос».
Сразу отметим, что оно длилось около 4-х часов в ледяном помещении «Космоса», но ни у кого из присутствующих не вызвало желание уйти. Это, пожалуй наивысшая оценка его организаторам и лично председателю турклуба Константину Белошенко, который блестяще справился с ролью ведущего.

…Сцена превращена в туристический привал: палатка, гитара и неутомимый заводила Костантин Белошенко вместе со всеми год за годом вспоминает историю «Одиссея», насыщенную жизнью, экзотикой приключений, чудным таинством общения с ее величеством Природой-матушкой.
Залогом успешного существования этого клуба на протяжении стольких лет является, в первую очередь то, что администрация техникума, а потом колледжа всегда уделяла ему внимание. Константин Белошенко назвал это пусть маленьким, но счастьем туристического клуба.
Директор колледжа Борис Белолобов, поздравив всех присутствующих с юбилеем, заверил, что и в дальнейшем будет поддерживать деятельность турклуба. На свой юбилей от администрации «Одиссей» получил немецкую палатку плюс все, что необходимо для походов. Профсоюзный комитет и студсовет этого учебного заведения также не остались в стороне. Председатель объединенного комитета преподавателей и студентов Татьяна Орлова пожелала юбиляру процветания и преподнесла набор туристического инвентаря.
— Мы родились в советское время, — сказал Константин Григорьевич, — и 20 лет — это четыре пятилетки. Главным достижением первой стало восхождение на Говерлу. Тогда 15 юных, мечтательных, целеустремленных людей поднялись на наивысшую гору Карпат. Во время второй пятилетки особо запомнился водный поход в честь 50-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 30 человек прошли путь на байдарках по маршруту Изюм-Святогорск. Третья пятилетка ознаменовалась пешим походом в Киев. В этот замечательный город отправились три заядлые туриста — Константин Белошенко, Владимир Волков и Александр Сычев.
— Несмотря на пережитые трудности, — отметил Владимир Волков, — в душе навсегда остается ощущение приобретенного богатства и счастья от общения с Природой.
Кстати, на 10-летний юбилей большой друг «Одиссея», талантливый поэт и журналист, ныне покойный Владимир Литовцев предложил дать турклубу имя Владимира Семеновича Высоцкого. И это свершилось с его легкой руки. Турклуб не просто носит имя Высоцкого — в стенах колледжа открыта музейная комната этого удивительного человека, ведется переписка с другом Владимира Семеновича — Евгений Стежко, с которым они снимались в фильме «Место встречи изменить нельзя». А 25 января, в день рождения Высоцкого, в колледже ежегодно устраивают праздник, ответственным за его проведение всегда был и остается турклуб «Одиссей».
Крепкая дружба связывает турклуб и с литературным объединением «Поэтические витражи». Его руководитель Елена Кисловская в подарок «Одиссею» преподнесла термос и травяной сбор. Но главным подарком было, конечно, поэтическое слово.
В походах испытывается на прочность такое человеческое качество как дружба. Только настоящие друзья делят пополам радости и невзгоды и вместе идут к заветной цели. Таким другом Константин Белошенко считает президента туристического клуба «Донбасс» Александра Мирного.
В день 20-летнего юбилея «Одиссея» его пришли поздравить ансамбль «Метизник», вокальная группа «Джокер» из Славяногорска, участник фестиваля «Серебряные струны» Вадим Погорелый, веселая и зажигательная группа «Калейдоскоп», вокальный ансамбль «Мелодия», который создал бывший выпускник колледжа Валерий Мирошниченко. Свои концертные номера подарили зрителям танцевальный коллектив «Модерн», Нора Кеворкова и Настя Бабич, Евгения Шурухина, Евгений Сивко и Евгений Лихач, который преподнес еще и картину с видом на Святые горы.
Завершить материал хочется строками стихотворения Надежды Романенко, которое посвящено вечно считающемуся дружковскому «Одиссею»:
Нужно всем поменьше спать,
Плакаться на долю,
А в походах испытать
Мужество и волю.


«Тарас Бульба» в Краматорске

Эрик Пантази

В Краматорске, в бывшем кинотеатре «Родина», 25 апреля состоялся просмотр нашумевшей экранизации повести Гоголя «Тарас Бульба». Организаторы и хозяева театра-кафе «Чарли» (так теперь называется «Родина») постарались. Пригласили на крылечко ансамбли «Мелодию» и «Горицвіт», которые спели «Ішов козак потайком», «Снопи під небом межи возами» и другие гражданские песни.
Хотя ведущий вечера (он так и не представился) был небритый и одет в какую-то кочегарскую курточку, все прошло не совсем плохо.
Зрителей завела патриотическая баллада «Не спи, моя рідна земля» в исполнении Юрия Чистикова — ему аплодировали стоя. Правда, на дорогостоящий фильм (билеты по 20 гривень) пришло 39 человек. Сами понимаете...Читать дальше >>

<< Вернуться на Главную страницу
№49 (211) 9 декабря 2013 г
№48 (210) 2 декабря 2013 г
№47 (209) 25 ноября 2013 г
№46 (208) 18 ноября 2013 г
№45 (207) 11 ноября 2013 г
№44 (206) 4 ноября 2013 г
№43 (205) 28 октября 2013 г
№42 (204) 21 октября 2013 г
№41 (203) 14 октября 2013 г
№40 (202) 7 октября 2013 г
№39 (201) 30 сентября 2013 г
№38 (200) 23 сентября 2013 г
№37 (199) 16 сентября 2013 г
№36 (198) 9 сентября 2013 г
№35 (197) 2 сентября 2013 г
№34 (196) 26 августа 2013 г
№33 (195) 19 августа 2013 г
№32 (194) 12 августа 2013 г
№31 (193) 5 августа 2013 г
№30 (192) 29 июля 2013 г
№29 (191) 22 июля 2013 г
№27 (189) 8 июля 2013 г
№26 (188) 24 июня 2013 г
№25 (187) 17 июня 2013 г
№24 (186) 10 июня 2013 г
№23 (185) 3 июня 2013 г
№22 (184) 27 мая 2013 г
№21 (183) 20 мая 2013 г
№20 (182) 13 мая 2013 г
№19 (181) 6 мая 2013 г
№18 (180) 29 апреля 2013 г
№17 (179) 22 апреля 2013 г
№16 (178) 15 апреля 2013 г
№15 (177) 8 апреля 2013 г
№14 (176) 1 апреля 2013 г
№13 (175) 25 марта 2013 г
№12 (174) 18 марта 2013 г
№11 (173) 11 марта 2013 г
№10 (172) 4 марта 2013 г
№9 (171) 25 февраля 2013 г
№8 (170) 18 февраля 2013 г
№7 (169) 11 февраля 2013 г
№6 (168) 4 февраля 2013 г
№5 (167) 28 января 2013 г
№4 (166) 21 января 2013 г
№3 (165) 14 января 2013 г
№2 (164) 6 января 2013 г
№1 (163) 1 января 2013 г
№52 (162) 24 декабря 2012 г
№51 (161) 17 декабря 2012 г
№50 (160) 10 декабря 2012 г
№49 (159) 3 декабря 2012 г
№48 (158) 26 ноября 2012 г
№47 (157) 19 ноября 2012 г
№46 (156) 12 ноября 2012 г
№45 (155) 5 ноября 2012 г
№44 (154) 29 октября 2012 г
№43 (153) 22 октября 2012 г
№42 (152) 15 октября 2012 г
№41 (151) 8 октября 2012 г
№40 (150) 1 октября 2012 г
№39 (149) 24 сентября 2012 г
№38 (148) 17 сентября 2012 г
№37 (147) 10 сентября 2012 г
№36 (146) 3 сентября 2012 г
№35 (145) 27 августа 2012 г
№34 (144) 20 августа 2012 г
№33 (143) 13 августа 2012 г
№32 (142) 6 августа 2012 г
№31 (141) 30 июля 2012 г
№30 (140) 23 июля 2012 г
№29 (139) 15 июля 2012 г
№28 (138) 9 июля 2012 г
№27 (137) 2 июля 2012 г
№26 (136) 25 июня 2012 г
№25 (135) 18 июня 2012 г
№24 (134) 11 июня 2012 г
№23 (133) 04 июня 2012 г
№22 (132) 28 мая 2012 г
№21 (131) 21 мая 2012 г
№20 (130) 14 мая 2012 г
№19 (129) 6 мая 2012 г
№18 (128) 30 апреля 2012 г
№17 (127) 23 апреля 2012 г
№16 (126) 16 апреля 2012 г
№15 (125) 9 апреля 2012 г
№14 (124) 2 апреля 2012 г
№13 (123) 26 марта 2012 г
№12 (122) 19 марта 2012 г
№11 (121) 12 марта 2012 г
№10 (120) 5 марта 2012 г
№9 (119) 27 февраля 2012 г
№8 (118) 20 февраля 2012 г
№7 (117) 13 февраля 2012 г
№6 (116) 6 февраля 2012 г
№5 (115) 30 января 2012 г
№4 (114) 23 января 2012 г
№3 (113) 16 января 2012 г
№2 (112) 9 января 2012 г
№1 (111) 2 января 2012 г
№52 (110) 26 декабря 2011 г
№51 (109) 19 декабря 2011 г
№50 (108) 12 декабря 2011 г
№49 (107) 05 декабря 2011 г
№48 (106) 28 ноября 2011 г
№47 (105) 21 ноября 2011 г
№46 (104) 14 ноября 2011 г
№45 (103) 7 ноября 2011 г
№44 (102) 31 октября 2011 г
№43 (101) 24 октября 2011 г
№42 (100) 17 октября 2011 г
№40 (98) 3 октября 2011 г
№39 (97) 26 сентября 2011 г
№38 (96) 19 сентября 2011 г
№37 (95) 12 сентября 2011 г
№36 (94) 5 сентября 2011 г
№35 (93) 29 августа 2011 г
№34 (92) 22 августа 2011 г
№33 (91) 15 августа 2011 г
№32 (90) 08 августа 2011 г


Адрес редакции газеты "Наша Дружковка": 84205, г. Дружковка, ул. Ленина, 26, 2-й этаж, комн. 7, тел. 4-24-32, E-mail: k0nstantin-evdokimov(#)rambler.ru Подписной индекс 95327
  Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции газеты.
При использовании материалов сайта в интернете, активная гиперссылка http://stavgkh.ru/ обязательна.
При перепечатке информации сайта, ссылка на http://stavgkh.ru/ обязательна.